ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ,ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು. 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ- ಶಿಕ್ಷಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:30 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಚೇತನ್ ರಾಮ್ ಆರ್ ಎಡೀನ್,ಪರಿವರ್ತನ ಶಾಲೆಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ Dear Parents,Best wishes to all of Parivarthana School. All the 
Read more
.ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ,ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು. 1 – 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ- ಶಿಕ್ಷಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:30 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಚೇತನ್ ರಾಮ್ ಆರ್ ಎಡೀನ್,ಪರಿವರ್ತನ ಶಾಲೆಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ Dear Parents,Best wishes to all of Parivarthana School. All 
Read more
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Latest Posts
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Bengaluru State Highway 17, post, near Check, Srirangapatna, Karnataka 571438
  • Address Line 1
  • 9448063607
  • info@parivarthanaschool.com
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE